Warranty / การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปี หากมีการเสียหายจากโรงงานผู้ผลิตหรือการใช้งานทั่วไป ทางบริษัทเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ โดยจะต้องมีใบเสร็จและกล่องสินค้าที่มี serial no. ของสินค้าเท่านั้น

กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าเคลม ดังนี้

บริษัท เคโมแล็ค จำกัด 
55/102 หมู่6
ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-0440400
(เคลมสินค้า)

การตรวจสอบใช้เวลา 7-14 วันหลังจากที่บริษัทได้รับสินค้า

 

กรณีที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

  • มีการซ่อมแซม ดัดแปลงหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการ
  • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง, คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ มีแมลง มีการเขียนด้วย ปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น
  • การใช้งานสินค้าผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • สินค้าเสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น ทำร่วงตก, กระแทก, ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม เป็นต้น
  • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
  • ไม่มีใบรับประกัน (กรณีสินค้าบางประเภท)